077-7005757

אתרים שבנינו

Pmi איגוד

בניית אתר אינטרנט לאיגוד מנהלי פרוייקטים PMI

העמותה לניהול פרויקטים בישראל (PMI ישראל, עמותה רשומה מספר 580289957) הינה הסניף הישראלי של ארגון ניהול הפרויקטים הגדול בעולם -Project Management ) PMI Institute). הארגון העולמי מאגד למעלה מ- 440,000 חברים ועוסק בקידום מקצוע ניהול הפרויקטים בעולם. למעלה מ630,000- מנהלי פרויקטים בעולם מחזיקים בהסמכות מקצועיות של PMI. העמותה מהווה בית למנהלי הפרויקטים בישראל והיא אחת מהסניפים המשפיעים בעולם.

לצפייה באתר

נשמח לשמוע ממך.

Arttech Israel

077-7005757