077-7005757

אתרים שבנינו

שעלי תורה

בניית אתר לשעלי  תורה, אשר הינה רשת ארצית המשמשת כחלוץ של הציונות המתחדשת. הרשת מצליחה להוביל מהפכה חברתית אמיתית  

באמצעות הגרעינים החינוכיים הפרוסים ברחבי הארץ, משלבת שעלי תורה בין פעילות חינוכית-תורנית ["שעלי תורה"], לבין פעילות רווחה ומפעלי חסד ["שעלי תקווה"].

לצפייה באתר

נשמח לשמוע ממך.

Arttech Israel

077-7005757