077-7005757

אתרים שבנינו

Eyes on Road

ארגון "עיניים בדרכים" שם לו מטרה לפעול לצמצום מספר הנפגעים בנפש ורכוש, כתוצאה מתאונות דרכים. הארגון פועל לשיפור תרבות הנהיגה בארץ ובטיחות האזרחים על הכבישים וסביבתם. את המטרות הללו מיישם הארגון ע"י הפעלת מערך משולב של הנחייה, הדרכה, הטמעה ויישום תפיסה הוליסטית המובילה לשינוי בהתנהגויות התעבורתיות של נהגים והולכי הרגל.

הדרך להשגת המטרה מתמקדת בשינוי התנהגויות בטיחותיות בסביבת מוסדות חינוך בארץ, וזאת לאור הסטטיסטיקות המצביעות על מעורבות גבוהה ותמידית לאורך שנים של ילדים בתאונות דרכים.

קיים דיסוננס בין החומר הנלמד בבתי הספר ברחבי הארץ, לבין התנהגות הוריהם המהווים עבורם מדרך הטבע כמודל חיקוי.

הנחת היסוד היא ששמירה על עקרונות ההתנהגות הבטיחותית בסביבת מוסדות החינוך תביא גם להגברת בטיחות כלל משתמשי הדרך ותפחית את סיכוייהם להיות מעורבים בתאונות דרכים.

ארגון שהוא עמותה רשמית ומוכרת ע"י רשם העמותות מאז 28/10/2004. הארגון מוכר כמלכ"ר ובעל "אישור ניהול תקין".

הארגון פועל בשת"פ מלא עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אגף התנועה במשטרת ישראל, משרד החינוך והרשויות המקומיות.

 

לצפייה באתר

נשמח לשמוע ממך.

Arttech Israel

077-7005757